РУС

МУЧЕНИЧЕСТВО АПОСТОЛА ФИЛИППА

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 1, 13; ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 10, 3; ОТ МАРКА 3, 18; ОТ ИОАННА 1, 43,44