РУС

МУЧЕНИЧЕСТВО АПОСТОЛА АНДРЕЯ

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 1, 13; ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 4, 18–20; ОТ МАРКА 13, 3; ОТ ИОАННА 1, 35–42; 44; 6, 8–9, 12, 22