РУС

«СЕ ЧЕЛОВЕК»

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 27; ОТ МАРКА 15; ОТ ЛУКИ 23