РУС

ПОРУГАНИЕ ХРИСТА

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 26; ОТ МАРКА 14; ОТ ЛУКИ 22